AĞAÇLANDIRMA PROJESİ ÖRNEĞİ

PROJENİN ÖZETİ

PROJENİN ADI     : Ağaçlandırma Projesi

PROJENİN KURULUŞ YERİ                 : ………. İlçesi

 

PROJEYİ YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR          : 1 – Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı

                                                                          2 – ………. Kaymakamlığı

 

UYGULAMA YILI                                    : 2002

 

UYGULAMA SÜRESİ                              : 1 Yıl

 

TESİS ALANI                                             : 82 da

 

YATIRIM TUTARI                                               : 2 000 000 000 TL

 

PROJENİN FİNANSMANI                      : Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı

 

  1. GİRİŞ

 Ağaçlandırma projesi için kullanılacak çeşit Yalancı akasya çeşitleri olacaktır. Bu çeşitler ile hem bölgedeki erozyon önlenmiş olacak hem de  arıcılık yapan bölge çiftçileri için iyi bir bal kaynağı olacaktır.

Yalancı akasyalar ( Robinia L.); kışın yaprağını döken ağaç ve ağaççık halindeki bitkilerdir. Yaprak sapının altına saklanmış olan tomurcuklar çıplaktır. Sürgünler genellikle kulakçıklardan değişmiş olan dikenleri vardır. Yalın kat tek tüysü yaprakların kısa saplı yaprakçıkları karşılıklıdır.

Çiçek kurulları yaprak koltuğunda, ince bir eksen üzerinde aşağıya sarkan salkım halinde toplanmıştır. Çan biçimindeki çanağın kenarları 5 dişlidir. Taç beyaz, sarımsı beyaz veya pembe-kırmızıdır. Sancak büyük ve geriye kıvrık, kanatlar serbest, kayık küttür. Yukarıdaki etaminlerin dip kısımları serbest, fakat ortalarından diğerleri ile kaynaşmıştır. Ovaryum saplıdır. Baklalar uzun, yassı, soforalar gibi bölmelere ayrılmamıştır. Kuruyup açılınca bol sayıdaki yassı, mercimek gibi sert parlak yüzlü tohumlar dökülür.

Halen Kuzey Amerika ve Meksika’da yayılmış olan 10 taksonu vardır. Bunlardan bir çoğu vatanın dışında güzel renkli, kokulu çiçeklerinden ötürü park ve bahçelerde süs bitkisi, bazı türleride hızlı büyüdüklerinden, aynı zamanda odunlarıda kıymetli olduklarından, orman ağacı olarak yetiştirilmektedir. Sürgün verme yeteneği çok fazla olduğundan ormancılıkta “Akasya Baltalığı” olarak da işletilir.

Türkiye’de her iki amaç için yetiştirilmekte olan : Beyaz çiçekli yalancı akasya(Robinia pseudoacacta L.), tüylü yalancı akasya (Robinia hispida L.), yapışkan yalancı akasya(Robinia viscosa Vent.)’ya çok rastlanır. Ayrıca yalancı akasya türleri içerisinde yer alan beyaz çiçekli yalancı akasya ağacı bol çiçek vermekte ve başta Macaristan olmak üzere akasyadan kaliteli bal üretilmektedir. Bu amaçla ülkemizde akasya balcılığı projeleri geliştirilmiş hatta 1992 yılında Pendik Tepeören köyünde 576000 adetlik akasya ağaçlandırılması yapılmış ancak günümüzde hayata geçirilememiştir.

 PROJENİN AMACI

 Bu proje ile ilçeye ait 82 da’lık büyük bir arazi değerlendirilmiş olacaktır. Bunun neticesinde ilçenin görünümü güzelleşecek, arazinin toprak yapısı iyileşecek, arazi çıplak olduğundan oluşan erezyon önlenecek, ilçemizde arıcılık yapan çiftçilerimize yeni flora oluşturulacak ve tesisi edilen ağaçların aralarına korunga ekilerek ilçede hayvancılık yapan işletmelerin de kaba yem ihtiyacı karşılanacaktır.

  1. UYGULAMA ALANI

 Bu proje, Artova İlçesi İstasyon mahallesi, Yüce mevkiinde bulunan 126 ada ve 253 parselde mukim 82870 m2 hazineye ait taşınmazda uygulanacaktır. 2002 yılında tesisi yapılıp ve tesis maliyetinin hepsi bu yıl içinde karşılanacaktır. Ağaçlandırma yapılan parselin çevresi dikenli tel vb. ile çevrilmeyip, parsel kenarlarında yer alan 13 kişi (ekli krokide şahıslar gözükmektedir) tesis edilen alanı korumaları karşılığında ekilecek korungadan elde edilecek ot ürününü paylaşacaktır. Bununla da ağaçlandırılacak alana sahip çıkılacak, sulama, bakım vb. masraflar için kaynak ayrılmasına gerek kalmayacak hem de hayvan yetiştiriciliğinde büyük sorun olan kaliteli kaba yem açığı da bir nebze olsun kapatılmış olacaktır.

  1. MATERYAL VE METOD

 Projenin gerçekleşmesi için gerekli olan akasya fidanları ve korunga tohumu bedeli mukabilinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden temin edilecektir.

  1. UYGULAMA

 Projenin uygulanacağı arazide ilk önce toprak işleme yapılacak ve toprağın yapısının iyileştirilmesi için 3 ton/da üzerinden çiftlik gübresi ile gübrelenecektir. Daha sonra ikinci toprak işleme ve düzleme (tapanlama) işlemi yapılacak ve usulüne uygun olarak hazırlanan  5X5 m mesafeli çukurlara fidanların kök tuvaleti yapılarak dikilecek ve hemen akabinde can suyu verilecektir. Fidanların sıra arası ve sıra üzerindeki boşluklara 10 kg/da tohum üzerinden korunga ekimi yapılacaktır.

  1. PROJENİN GİDERLERİ VE FİNANSMANI

 Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan girdiler ve maliyetleri aşağıda verilmiştir:

 

Girdi Nevi Birimi Miktar Birim Fiyatı Tutar Toplam
Miktar Tutar
Fidan Bedeli Adet 1 140 000 140 000 3314 463 960 000
Tohumluk Bedeli Kg 1 1 600 000 1 600 000 829 1 326 400 000
Toplam Nakliye 209 640 000 209 640 000 209 640 000
T O P L A M 2 000 000 000

 

Proje için gerekli olan diğer girdiler mahallinden temin edilecek ve Artova Kaymakamlığınca karşılanacağından projeye dahil edilmemiştir. Fidan, tohumluk ve nakliye bedeli ise Ağaçlandırma Vakfınca karşılanacaktır.

  1. İŞ TAKVİMİ

 Toprak İşleme                                    :  01-03/05/2002

Çiftlik Gübresi ile Gübreleme           :        04/05/2002

  1. Toprak İşleme : 05-08/05/2002

Düzleme (Tapanlama)                        :        09/05/2002

Çukur Açma                                      :   10-20/05/2002

Fidan Dikimi                                     :   21-25/05/2002

Tohum Ekimi                                     :   25-28/05/2002

 

Ziraialet
Ziraialet hakkında 249 makale
Yasin DEMİRBOĞA Ziraat Mühendisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*