SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

İLİ :
İLÇESİ :
KONUSU : Sırık Domates Yetiştiriciğini Geliştirme
UYGULAMA YILI : 2004
TESİS ALANI : 5.000m2
UYGULANACAK ÇİFTÇİ SAYISI : 1 Grup (14 Çiftçi)
UYGULANACAK BİRİM ALAN : 5000m2
UYGULANACAK TOPLAM ALANI : 5000m2
TOPLAM YATIRIM TUTARI : 10.245.000.000TL

PROJENİN FİNANSMANI

Devlet Katkısı (S.Y.D. Vakfı Katkısı) : 7.205.250.000TL

Çiftçi Katkısı : 3.039.750.000TL

Projeyi Uygulayacak Kurum :…………….. Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü

Hazırlayan :

Onaylayan :

GİRİŞ

Domates yetiştiriciliği son yıllarda İlçemizde önem kazanmaya başlamış olup, İlçemiz şartlarının uygun olduğu yerlerde birim alandan tatmin edici gelir elde edilebilmesi yatırımların aynı yıl geriye dönmesi ve Kayseri pazarının İlçemize olan yakınlığı ile ürünün rahat pazarlanabilmesi domates yetiştiriciliğini cazip hale getirmektedir.

PROJENİN AMACI ÖNEMİ ve SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Proje ile İlçemizde daha çok oturak tipi yetiştirilen domates yerine sırık domates yetiştiriciliğine geçilerek birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün üretimi yapılacaktır. Ayrıca İlçemizde Şekerpancarı ve Patates üretimine alternatif ürün olacaktır. İlçe halkının gelir seviyesi yükselecek, atıl durumdaki iş gücü değerlendirilecektir.

UYGULAMA ALANI

Bu proje İlçemize bağlı …….. Köyünde 5000m2 alanda 1 Grup (14 Çiftçi) çiftçimize uygulanacaktır. Uygulamaya 2004 yılı erken ilkbaharında fide üretimiyle başlanacak olup, üretilen fideler ilkbaharda tarlaya dikilerek üretime devam edilecektir. Ayrıca İlçemizde domates üretiminde ilk defa damlama sulama yöntemi ile sulama yapılacağından su ekonomik şekilde kullanılabilecek, gübre ile su verilebilecek ve su doğrudan bitkinin kök bölgesine verileceğinden üretimde artış olacaktır.

HEDEF

İlçemizde sırık domates üretimini arttırarak, üreticilerin ürünlerini tarlada pazarlama imkanı sağlamak ve şekerpancarı ve patatese alternatif ürün olarak domates yetiştiriciliğine bu proje örnek olacak, ileriki yıllarda hedeflerin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

MATERYAL METOD

Bu proje için hybrid tohumlarından fide üretilip fideler tarlaya dikilerek üretim yapılır. Bu proje için F-144, Yeni Talya, Duygu, 191, 198, 73-14 çeşitleri kullanılacaktır.

UYGULAMA

Projenin uygulanabilmesi için her biri 5.000m2 olan 4 adet toplam 20.000m2 tesis alanı tespit edilmiştir. Üretilen fideler daha önceden hazırlanan tarlaya 90cm sıra arası ve 50cm sıra üzeri mesafelerle dikilecektir. Dikimden önce çiftlik gübresi, fosforlu gübrenin tamamı, potasyumlu gübrenin 2/3’ü ile azotlu gübrenin yarısı verilir. Potaslı gübrenin 1/3’ü ile azotlu gübrenin kalan yarısı meyveler ceviz büyüklüğüne eriştiği zaman verilir.
Üretim aşamaları sulama, gübreleme ve zirai mücadele, budama işlemlerinin tekniğine uygun olarak ve zamanında yaptırılması teknik elemanlarımız tarafından takip edilecektir.

PROJENİN FİNANSMANI

Kullanılacak tohum, direk, tel, damlama sulama sistemi devlet desteği olarak karşılanacak olup, diğer giderler öz kaynak olarak karşılanacaktır.

SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
GİDERLER Birimi Miktar Toplam Miktar Birim Fiyatı (1000 TL) Tutarı
(1000 TL)
1. TOPLAM YATIRIMSERMAYESİ 7.767.480
1.1. SABİT SERMAYE 7.767.480
Arazi Alımı
Alet Makine Alımı ve Donanımı
Değişken Giderler 7.541.250
Fide TL/adet 2.240 11.200 130 1.456.000
Derin Sürüm Tl/da 5 5 180.000 90.000
Damlama Sulama
33cm Delik Aralıklı Lateral Boru m/da 1.120 5600 195 1.092.000
63’lük Ana Boru m/da 25 125 1.200 150.000
Hidrosiklon+Vana+Manometre+Filtre
+Sıvı Gübre Tankı 500.000
Dikim Tl/da 5 5 25.000 125.000
Direk (7cmX7cmX2,5m Ahşap Direk) TL/adet 252ad(1da) 1.260 2.500 3.150.000
Tel (3mm Çapında Galvanizli Çelik tel) m/da 92 kg(1da) 460 1.300 598.000
İp Kg/da 2 10 5.000 50.000
Gübreleme
Çiftlik Gübresi ton/da 3 15 20.000 100.000
Potasyum Nitrat kg/da 20 100 1.000 100.000
D.A.P kg/da 25 125 500 62.500
Amonyum Nitrat (%33) kg/da 40 200 340 68.000
Beklenmeyen Giderler (%3) 226.230
1.2. İŞLETME SERMAYESİ
2. İŞLETME GİDERLERİ 2.498.750
2.1 Cari Giderler
İlaçlama
Fungusit kg/da 2 10 17.000 170.000
İnsektisit kg/da 0,8 4 20.000 80.000
Akaryakıt Giderleri lt/da 60 300 1.330 399.000
Sulama m3/da 47 235 850 199.750
2.2. İŞÇİLİK GİDERLERİ K.İ.G 20 100 15.000 1.500.000
2.3. DEMİRBAŞ KIYMET AZALIŞI
2.4. AMORTİSMAN GİDERLERİ 150.000
3. İŞLETME GELİRLERİ kg/da 15.000 75.000 300 22.500.000

GİDER TABLOSU (1000 TL)

SABİT SERMAYE İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME GİDERİ TOPLAM
7.767.480 2.498.750 10.266.230

GELİR TABLOSU (1000 TL)

Ürün Satış Geliri Yan Ürün Satış Geliri Kalıntı Değer Diğer Gelirler TOPLAM
22.500.000 – – – 22.500.000

NAKİT ALIM TABLOSU (1000 TL)

Tolam Gelir Toplam Gider Net Nakit Alımı
22.500.000 10.266.230 12.233.770

NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ (1000 TL)

Nakit Alımlar İndirgeme Oranı (%10) İndirgenmiş Değer (N.B.D.)
12.233.770 0,9091 11.121.720

FAYDA MASRAF ANALİZİ (1000 TL)

Gelirler Giderler İndirgeme Oranı (%10) İndirgenmiş Gelir İndirgenmiş Gider
22.500.000 10.266.230 0,9091 20.245.750 9.333.029

Projenin Mali Rantabilitesi : Net Kar / Toplam Yatırım Tutarı X 100
12.233.770.000/7.767.480.000X100= %157
Yatırımın Geri Dönüşü : Yatırım Tutarı/İşletme Geliri
7.764.480.000/22.500.000.000=0,345
Fizibilite : Toplam Gelir/Toplam Gider
22.500.000.000/10.266.230.000=2,19

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME :
Projenin mali rantabilitesi %157 olup Türkiye’deki gerçek faiz oranının üzerindedir. Proje kendini amorti edip kara geçmektedir.
Bu verilere göre proje uygulandığı takdirde bir üretim döneminde sonuçlanmakta ve demirbaşlar (Tel, direk, damlama sulama sistemi) ileriki yıllarda kullanılarak ileriki yılların yatırım maliyetini düşürecek ve daha karlı bir üretim yapma imkanını sunacaktır. Ayrıca İlçemizdeki mikroklima alanların karlı ve alternatif bir ürünü olarak yerini alacaktır.

Ziraialet
Ziraialet hakkında 249 makale
Yasin DEMİRBOĞA Ziraat Mühendisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*