HUMİK ASİT MUCİZESİ

Toprakta bulunan organik maddeler

Humik olanlar

Fulvik asit (C12H12O9N) : Asit ve alkalide çözünür

Humik asit (C10H12O5N) : Asittte çözünmez, alkalide çözünür.

Humin : Asit ve alkalide çözünmez.

Humik olmayanlar

HUMİK ASİTLER ile ilgili görsel sonucu

Hümik asitler veya humus, kısmen veya tamamı ile çürümüş bitki veya hayvan artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahverenkli maddelerdir.
Liebig humusu şöyle tarif etmiştir: “alkali ortamda kolayca çözünebilen, fakat suda çözünmeyen, alkalilerin veya asitlerin aksiyonu ile bitkilerin bozulması boyunca üretilen kahverenkli bir madde”. Khristeva humusu “zamanla bozunmaya karşı maddenin ilk hayati durumundan daha dirençli kılan hayvansal ve bitkisel organizmalardan arta kalan transformasyon maddesidir” diye tanımlamıştır. Humus kelimesi bazı toprak bilimcileri tarafından “toprak organik maddesi” şeklinde de kullanılmıştır. Bu anlam topraktaki hümik asitleri içeren tüm organik maddeleri kapsamaktadır. Toprak organik madde kavramı genellikle bitki ve hayvan dokuları, toprak biyokütlesi, hümik maddeler ve canlı organizmalar tarafından sentezlenmiş tüm organik maddeleri içermektedir. Hümik asitler kolloidal maddelerdir ve kil gibi hareket etmektedirler. Hümik molekülünün katyon değişim siteleri hidrojen iyonu ile doldurulduğu zaman oluşan madde “hümik asit” olarak düşünülmektedir. Fakat bunun pH üzerinde büyük etkisi yoktur. Zira, bu asit suda çözünmemektedir. Katyon değişim siteleri hidrojen haricinde herhangi bir katyon ile doldurulursa bu madde “humat” olarak tarif edilmektedir. Monovalent alkali metallerin humatları suda çözünmektedir. Kristeva hümik asitlerin alkaliler ile işlenmesi ile sodyum ve potasyum humatları elde etmiştir. Fakat multivalent metal humatları, metaline göre suda ya kısmen çözünmekte veya hiç çözünmemektedirler. Kimyasal olarak bulunduğu bölgeye göre çok farklı özellikler gösteren hümik asitlerin moleküler büyüklüğü 2000-300000 Dalton, karbon içeriği %45-65, oksijen içeriği %30-50, katyon değişim kapasitesi 500-1500 meq/100 g olarak tespit edilmiştir.

HUMİK ASİTLER ile ilgili görsel sonucu
Humik asit tamamen doğal ve organik bir maddedir. Humus suyu gibi düşünmek mümkündür. Humusun en aktif maddesidir. Gönül rahatlığı ile meyve ,sebze ve her tür ağaç için kullanabilirsiniz. Humik asit çürümüş bitki ve hayvan artıklarından elde edilir. Koyu kahverengi bir sıvıdır. Su ile karıştırılarak kullanılır. Karışım oranları h.asitin derişime bağlı olduğu için üretici firmanın etiketinde belirtilen oranlardadır ancak doğal bir madde olduğu için fazla kullanımı zarar vermez. Suyla karıştırmadan uygulamayın.

Humikasit artan gübreleme ve ilaçlama ile toprağın kaybolan humusunu ,organik maddelerini geri kazandırarak verimi artırır. PH değeri nedeniyle aynı zamanda bir toprak düzenleyicidir. Toprağın asit- baz dengesini sağladığı için bitkilerin köklerinden besinleri daha kolay ve hızlı almasını sağlar. Bu nedenle verime ve büyüme hızına ciddi etkisi vardır.

Toprak sadece organik ve inorganik maddelerden oluşmaz. Bitki çoğu organik maddeyi bakterilerin işlemesinden sonra kullanabilir. Azotu işleyen ,demir elementini dönüştüren ,organik maddelerin çürümesini sağlayan daha pek çok bakteri iş yapan çeşitli bakteriler vardır toprakta. Bu faydalı bakteriler olmadan bitkiler yaşamını sürdüremez. Örneğin çürütüçü ,azot ayrıştırıcı bakteriler olmasa istediğiniz kadar hayvan gübresi verin bitkiniz bu gübreden faydalanamaz ve kururdu. Bu bakterilerin sayısının artması toprağın asit baz dengesi ile doğrudan orantılıdır. Humik asit faydalı bakteri popilasyonunun artmasında, organik maddelerin toprakta bitkinin kullanabileceği şekilde parçalanmasında oldukça etkilidir.
HUMİK ASİTLER ile ilgili görsel sonucu
Humik asit ayrıca toprağın havalanmasını ,su tutma kabiliyetinin artmasınıda sağlar. Killi topraklar bilindiği gibi kuruduğunda çatlarlar. Bu çatlaklıklar aynı zamanda topraktaki organik madde eksikliğininde delilidir. Bu tür bir toprakta dahi humikasit kullanımı toprak durumunu iyileştirir. Humik asit ağırlığının yirmi katı suyu toprakta tutabilir.

Bazı ziraatçiler humik asitin bitki köklerindeki besin geçişi sağlayan gözeneklerin açılmasını sağladığını söylemektedir. Bu sayede bitki daha rahat besinleri alabilmektedir. Bitki kök gelişimini hızlandırmaktadır.

Humik asit için organik bir mucizedir desek yeridir. Hertür gübre ile rahatlıkla kullanılabilir. Kullanacağınız gübrenin etiketinde aksi belirtmediği takdirde diyede ekleyelim.

Humik asit tohumların çimlenme kabiliyetini ciddi oranda artırır.

Humik asit ucuz bir malzemedir. Ancak etkisi çoğu pahalı gübreden daha yüksek olabilmektedir.

Rusyada yapılan deneylerde sadece humik asit kullanımı ile ürün verimi aşağıdaki oranlarda arttığı raporlanmıştır.

Salatalık……………………………….. % 34
Domates(Rivermen)……………….. % 23
Domates(Sonato)………………….. % 17
Patates………………………………… % 28
Mısır…………………………………….. % 30
Arpa…………………………………….. % 55
Beyaz Pirinç……………………….. % 20

HUMİK ASİTLER ile ilgili görsel sonucu

Fulvik asitte tıpkı humik asit gibi çürümüş bitki ve hayvan atıklarından oluşan bir maddedir. Doğada genelde birlikte bulunurlar ve benzer etkilere sahiptirler. Ancak fulvik asitin moleküler boyutu humik asitten oldukça küçüktür. Bu nedenle toprakta humikasit gibi fazla kalamaz. Etkiside kökler açısından humik asit kadar değildir. Fulvik asit küçük molekül boyundan ötürü yapraktan gübreleme için daha uygundur.

Ağaçlarınız için sürekli bir humik ve fuvik asit takviyesi ,kaynağı isterseniz leonardit başlıklı yazımızı okumanızı öneririz.

Hümik Asitlerin Faydaları Nelerdir?
Humik asitlerin yararları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç grupta toplanır.

1-) Fiziksel Yararları :

a) Toprağın yapısını düzeltir.
b) Toprağın havalanma özelliğini arttırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar
c) Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. ( Kendi ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır. )
d) Toprağın rengini koyulaştırarak daha fazla güneş enerjisinin emilmesini sağlar.

2) Kimyasal Yararları :
a) Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder. Fazla tuzluluğu ve fazla kireçliliği gidererek toprağın pH’ sını düzenler.
b) Suda çözünebilir inorganik gübreleri kök bölgesinde depolar ve bitkinin ihtiyacı oldukça bunları serbest bırakır.
c)Toprağın katyon değişim kapasitesini en yüksek seviyeye çıkartır.
d) Hümik asit kimyasal olarak aktif bir karaktere sahiptir ve topraktaki çeşitli metaller, mineraller ve organikler ile çözünebilir veya çözünemez kompleksler oluşturma yeteneği vardır. Bu özelliği bitkinin besinleri kolay ve sürekli almasını sağlar. Demir noksanlığını gidermeye yardımcı olur.
e) Şelatlama özelliğine sahiptir.
f) Topraktaki kireç içerisindeki karbondioksiti serbest duruma getirir. Bu serbest karbondioksitin fotosentezde kullanılması imkanını hazırlar.
g) Topraktaki azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve iz elementler gibi gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkartır.
h) Bitki gelişimi için gerekli olan mineraller (iz mineraller de dahil) ve organik maddelerce zengindir. Ayrıca, doğal karbon içermesinden dolayı bitkinin gelişiminde kullanılabileceği oldukça fazla miktarda enerji de ihtiva eder (1 gramda 5.000 kaloriye kadar)
ı) Hümik asit biyokimyasal özelliği ile , toprağın zararlı , kirletici ve zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar. Toprakta mevcut olan kurşun, cıva, kadmiyum ve diğer zararlı ve radyoaktif elementlerin , endüstriyel atıkların, zehirlerin ve çevre için zararlı kimyasal maddelerin (ilaçlamadan gelenler de dahil) çözünebilir durumdan çözünemez duruma geçmelerini sağlar. Böylece, bunların bitki tarafından emilmelerini önler. Bunların zamanla dibe çökmesi sonucu toprak temizlenir.

3) Biyolojik Yararları :
a) Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolayısıyla , bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır.
b) Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir. Saçak kök oluşumunu teşvik eder.
c) Tohumda çimlenmeyi hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme yeteneğini arttırır.idelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
d) Bitkide hücre enerjisinin fazlalaşmasını sağlar.
e) Bitki metabolizmasını düzenleyerek azot bileşenlerinin birikmesini önler.
f) Yararlı toprak mikroorganizmalarının gelişmeleri ve çoğalmaları üzerinde uyarıcı etki yapar. Bunların topraktaki miktarını ve aktivitelerini arttırır.
g) Bitkinin soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını arttırır. Böcek ve hastalıklara karşı direncini çoğaltır.
h) Meyvelerde (üründe) hücre duvarları kalınlığının artmasını sağlar. Böylece, ürünün depolanma süresi ve raf ömrü uzar.
ı) Elde edilen ürün ( meyve, sebze, çiçek, dane, kök gibi ) daha kaliteli olur. Bunların, dış görünüşlerinin daha göz alıcı ve besin değerlerinin daha yüksek olmasını sağlar

LEONARDİT KULLANIMI ve FAYDALARI
(Daha önceki yazılarımızda mevcut olan topprağın kalitesini arttıran katkı maddeleri konu başlığında anlatılmıştı.)

Önemli bir humik ve fulvik asit kaynağı olan leonardit Alternatif Tarımın ürettiği toprak düzenleyicilerde kullanılan diğer organik madde kaynağıdır. Üretimde kullanılan leonarditin organik madde düzeyi %50 üzerinde olup %40 düzeyinde humik asit içermesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca uygun pH (%6.5) düzeyi ve tuzsuz olması leonarditin tarımsal açıdan kullanımında büyük yararlar sağlamaktadır.

Tamamen organik kökenli olan ve oluşumu yüzbinlerce yıl alan Leonardit toprağa organik madde dışında humik ve fulvik asit sağlayarak toprağın kimyasal ve fiziksel kalitesini olumlu yönde geliştirmektedir. Leonardit özellikle Türkiye gibi toprakları kireççe zengin ortamlarda sağladığı organik asitlerle bitki besin maddelerinin alımını arttırmaktadır. Başka bir ifadeyle topraklarımızda yıllardır yanlış gübreleme sonucu birikmiş olan fosfor, potasyum gibi besin elementlerini çözerek bu besin elementlerinin alımını sağlamaktadır. Leonardit yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle sulama suyunun topraktan hemen uzaklaşmasını engelleyerek düşük su tüketimini sağlamaktadır.

Leonardit toprağın organik madde oranını artırır. Uzun süre sürekli olarak toprağa humik ve fuvik asit verir. Faydası sağladığı organik madde yanında bu humik asit ve fuvik asitten kaynaklanır. Humik asit ve fulvik asit başlığımızı okuyun.

 Leonarditin kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri

LEONARDİT

Bitki gelişmesine etkisi

Hümik asitler ile “auxin” (hücrenin gerilip uzaması, bölünmesi gibi birçok değişik fonksiyonu düzenleyen çeşitli bitki hormonları) tipi reaksiyonların varlığı üzerine birçok makale yazılmıştır. Hümik asitlerin tohumun çimlenme kapasitesini arttırdığını ve bitkilerin vitamin içeriğini çoğalttığını bildirmişlerdir. Hümik asitlerin tohumun çimlenmesini etkilemesi bitkinin köklerini etkilemesine benzemektedir. Su ve besin maddelerini taşıyan hümik asitler tohumun gözeneği boyunca çekilmekte ve çimlenmenin başlaması için tohumu uyarmaktadır. Tohumdaki nakil için gerekli mekanizma, indolbütirik asitin mekanizmasına benzemektedir. Fakat yine de tam olarak bilinmektedir. Hümik asitler sadece tohumu uyarmakla kalmaz, aynı zaman da kök sistemini ve üst aksamı da uyarmaktadır. Özellikle bunların etkisi kökte öne çıkmaktadır. Kök gelişimindeki ilerleme bitkinin veriminin artmasındaki en önemli etkendir. Birçok araştırmacı mikroorganizmaların değişik gruplarının gelişmesinde hümik asitlerin olumlu etkilerini gözlemlemişlerdir. Bu araştırmacılar bu etkiyi hümik asitlerin demirle yaptığı komplekse veya onların kolloidal doğasına veyahut da hümik asitlerin organik katalist gibi hareket etmesine yüklemişlerdir. Mikroflora popülasyonunun uyarılması hümik asitlerin karbon ve fosfat kaynağı olması ile alakalıdır. Hümik asitler bu populasyonun artması için gerekli siteleri sağlamaktadır. Bakteriler organik katalist olarak hareket eden enzimleri oluşturmaktadır. Kristeva vejetasyonun erken safhalarında bitkiye geçen hümik asitlerin polifenol kaynağı olduğunu ve bunun da solunum katalisti vazifesi yaptığını tespit etmiştir. Bu bitkinin yaşama aktivitesini arttırmasına neden olmaktadır. Örneğin; enzim sistemleri yoğunlaşmakta, hücre bölünmesi hızlanmakta, kök sistemleri büyük gelişim göstermekte ve kuru madde verimi çoğalmaktadır.

Humat-bitki sistemi bitkilerin büyüme ve gelişmeleri için çok önemli olan iki işlemle tanımlanmaktadır. İlk işlem hücre enerjisinin güçlendirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da iyon değişim kapasitesinin arttırılmasıdır. Hümik asitler gerekli besin maddelerini bünyelerinde topladıktan sonra bunları bitki ihtiyaç duyduğu miktar kadar bırakmaktadır. İkinci işlem hücre gözenekleri geçirgenliğinin artmasıdır. İşlemlerin önemli bir çoğunluğu hümik asitler-toprak sisteminde gözlenmektedir: kilin gevşetilmesi, suyun toprağa nüfuz edişinin kolaylaştırılması, toprağın iyon değişim kapasitesinin arttırılması ve toprak canlılarının uyarılması bu sisteme verilebilecek en önemli örneklerdir. Özellikle killi toprakların sıkı bir yapı teşkil etmesi bitki besleme ve geliştirmede ciddi bir problemdir. Kil ve tuz yüzdesi fazla olan topraklarda bir kil parçacığının etrafındaki artı değerlikli yük, diğer parçacığın düz yüzeyindeki eksi değerlikli yükle birleşmektedir. Bu durum oldukça sıkı üç boyutlu bir yapı oluşturmaktadır. Hümik asitler her bir kil parçacığının etrafında film yaparak bunları birbirinden ayırmaktadır. Böylece havadaki oksijen köklere ulaşmakta, bitki besin çözeltisi için gerekli su miktarı bitkinin kökleri etrafında yeterli miktarda sağlanmakta ve bitkinin kökleri fıtri gelişimini tamamlamaktadır. Suyun toprağa nüfuz edişinin kolaylaşması iki şekilde gerçekleşmektedir.
Birinci durumda hümik asitler tuzları çözmekte ve onları kil parçacığının yüzeyinden uzaklaştırmaktadır. Sonuçta oluşan eksi değerlikli yük kil parçacıklarının birbirlerini itmelerine neden olmakta ve böylece toprak gevşemektedir. İkinci durumda hümik asitlerin bünyelerindeki karboksilik (-COOH) gruplar artı yüklü parçacıklar ile bağlanmaktadırlar. Bu artı yük iyonların (tuzların) çözünmelerini ve kil parçacığı üzerinden uzaklaşmasını sağlamaktadır. Hümik asitler suyun topraktan buharlaşmasını yavaşlatmaktadır. Bu durum kilin hiç olmadığı veya kısmen az olduğu ve su tutma kapasitesi olmayan kumlu topraklar için önemlidir. Suyun dipolar molekül olması ve elektriksel olarak da nötr olmasından dolayı oksijen içeren molekülün sonu bir iyona gevşek olarak bağlanmaktadır. Su molekülünün eksi yüklü kısmı veya hidrojen bir miktar nötrleşmektedir. Sonuçta hidrojenin bulunduğu yerin artı çekim gücü artmaktadır.

Diğer su molekülünün oksijen bulunan yeri (eksi yük) hidrojenle birleşmektedir. Bu durum su molekülünün çekim gücü bitene kadar sürmektedir. Ayrıca hümik asitler iklim şartlarına göre toprağın rengini daha koyu renklere dönüştürme özelliğine sahiptir. Böylece toprağın ısı şartları da değişmiş olmaktadır. hümik asitlerin kolloidal yapısı ve ana fonksiyonel grupların hidrofilleşmesinin yüksek seviyede oluşu onlara tutkal özelliğini vermektedir. Birçok araştırmacı, bundan dolayıdır ki, hümik asit uygulamalarından sonra toprağın su tutma özelliğinin geliştiğini ve kurak bölgelerde bunun etkili olduğu gözlemlemişlerdir.

Örnek Bir Humik Asit Uygulaması

Hüsnü yusuf fideleri 35 günlük olşduğunda bitkinin gelişimi teşvik erken çiçeklenmesini sağlamak için %2 lik humik asit ve ardında 5000ppm dozunda herbagreen uygulanır. üç gün boyunca humik asit ve HERBAGREEN uygulaması yapılır.

Bu arada HERBAGREEN nedir ne işe yarar  inceleyelim

TOHUMLARA HERBAGREEN UYGULAMASI

Herbagreen her tür tohumda çimlenme gücünü artırır. Tohumlan biyotik ve abitotik streslere karşı dirençli kılar. Herbagreen tohumların çimlenme gücünü artırma maksadıyla kullanımında tohum suda ıslatılır, Herbagreen içerisine nemli halde konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılır. Bu uygulama çimlenme gücünü artırma etkisinin aynı sıra tohumu bakteri, mantar ve böcek saldırılarından korur. ISI STRESLERİNE KARŞİ HERBAGREEN UYGULAMASİHertagreen bitkileri sıcak ve soğuk ısı streslerine karşı daha dirençli kılar. Sıcak ve çok sıcak günlerde fotosentez depresyonu oluşumunu giderir ve bitkinin tüm gün boyu maksimum fotosentez yapmasını sağlar. Su kayıplarını en düşük düzeyde tutarak bitki gelişimini teşvikeder. Özellikle dona dayanımı artırma maksadıyla kullanmada sonbaharda yaprak dökümünden sonra %0.5 dozunda (litreye 5 gram) yapılacak uygulama hücre içerisinde kuru madde oranını artırarak hücre düzeyinde daha az su bulunmasını sağlar. Aynı zamanda hücre içerisinde iyon konsantrasyonunu yükseltmeksuretiyle üşüme ve donmaya karşı dürenci bitki direncini artınr.

ERKENCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK ÜZERE HERBAGREEN UYGULAMASI

Erkenci türlerde daha erken hasat için tomurcukların patlamasından itibaren 15-20 gün aralıkla yapılacak %0.5 dozunda Herbagreen uygulamaları ile hasat yaklaşık 15 gün öne alınabilir. Serada tüm sebze türleri, üzüm, çağla erik, badem gibi erkenciliğin çok önemli olduğu türlerde 15 günlük erkencilik pazarda avantaj sağlar.Yaprağını döken meyve türlerinde sonbaharda yaprak dökümünden önce %0.5 dozunda bir defa yapılacak Herbagreen uygulaması erken uyanmayı sağlar. Bu ürünlerde özellikle erken ilkbaharda don riskinin olduğu üretim alanlarında tomurcukların patlamasından hemen önce %0.5 dozunda Herbagreen uygulaması erken dönemde don ve/veya üşümeye karşı bitki direncini artınr.

MEYVE KALİTESİNİ ARTIRMAK ÜZERE HERBAGREEN UYGULAMASI

Herbagreen meyvelerde suda çözünen kuru madde miktannı (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir. Meyve iriliğini ise yaklaşık %25 artınr. Bu sayede özellikle hipermarket zincirleri tarafından pazarlamak üzere ürün seçiminde tüm bahçe ürünlerde Brix değeri ile diğer bazı analiz değerlerinin kalite unsuru olarak öngörülmesi nedeniyle üreticinin ürününü seçkin pazarlara sunma fırsatını doğurur. Salçalık domates, konserveye işlenecek meyve ve sebze türleri gibi sanayide kullanılacak ürünlerde %2 daha yüksek Brix değerine sahip ürünler işleme randımanı ve nihai üriin kalitesini yükseltir. Meyve türlerinde kabuk dokusunu daha sıkı halegetirir, hasada yakın yağışlara bağlı meyve çatlamalarını önler, meyve yapısını daha iyi hale getirir, meyve özgül ağırlığını artınr, meyvenin parlaklığını ve albenisini artırır, pazarianabilir meyve oranını yükseltir. Meyveden su kaybını azaltır, su stresine bağlı meyve dökümleri ile meyve kabuğu çatlamalarını önler. Meyvenin raf ömrü ve depolanabilme süresini artırır. Depoda fizyolojik zararianmalann ortaya çıkışını engeller. Tüm meyve ve sebze türlerinde meyve iriliğini ve birim alana verimi artınr.

AÇIKTA VE ÖRTÜ ALTINDA SEBZE ÜRETİMİNDE ÜRÜN MİKTAR VE KALİTESİNİ ARTIRMA MAKSADIYLA HERBAGREEN UYGULAMASI

Fide döneminde %0.2’lik solüsyon halinde yapılacak 5-10 gün aralıklarla tekrarlamalı Herbagreen uygulamaları fide gelişmesi ve kalitesini artırır, daha iyi pişkinleşme ve dikimden sonra da daha iyi bir tutma başarısı sağlar. Fide dikiminden hemen sonra %0.5’lik solüsyon halinde yapılacak 15-20 gün aralıklarla tekrarlamalı Herbagreen uygulamaları sebzelerde fide dikiminden itibaren ürüne yatma süresini kısaltır. Meyvelerde suda çözünen kuru madde miktarını (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir. Meyve iriliğini yaklaşık %25 artırır, ürünün hipermarket zincirlerinde pazarlama fırsatı sağlar. Sanayide kullanılacak sebzelerde %2 daha yüksek Brix değeri işleme randımanı ve nihai ürün kalitesini yükseltir. Yeşil sebzelerde ürün kalitesini, miktarını, özgül ağdığını, ürünün tat ve aroma bileşenlerini artırır, birim alana verimi yükseltir, pazarianabilir ürün miktannı artırır. Hastalık ve zararlılara daha fazla dirençsağlar.

MEYVE AĞAÇLARI ve SÜS BİTKİ TÜRLERİNDEZARAR GÖREN BİTKİNİN ONARILMASI MAKSADIYLA HERBAGREEN UYGULAMASI

Yanma sonucu taç kısmı zarar görmüş ancak kök kısmı canlı ağaç türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapılacak Herbagreen uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmasını sağlar. Çok şiddetli budanmış meyve ağaçları ile süs bitki türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapılacak Herbagreen uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmaları ve yeniden genç sürgünler oluşturmalarını ve ürün vermeye yönelmelerini sağlar.

SÜS BİTKİLERİ, BAĞ VE MEYVETÜRLERİNDE FİDAN ÜRETİMİ İLEGENÇ BİTKİ GELİŞMESİNİN UYARILMASI AMACIYLA HERBAGREEN UYGULAMASI

Tohumdan çöğür üretiminde suda ıslatılan tohumların Herbagreen İçerisine konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılması şeklinde yapılan uygulama tohum çimlenmesini ve genç bitkilerin gelişmesini uyarır, erkenden aşılanabilir gelişme düzeyine erişmelerini sağlar. Yeşil çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde oksin uygulanmış ve/veya uygulanmadan köklendirme ortamına dikilmiş yeşil çeliklere %0.2’lik solüsyon halinde günaşırı yapılacak uygulamalar çeliklerde köklenmeyi ve fidan gelişmesini teşvik eder, fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Odunlaşmış çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde suda ıslatılan çeliklerin Herbagreen içerisine konulup kanştınldıktan sonra köklendimıe ortamına dikilmesi şeklinde yapılan uygulama çeliklerde köklenmeyi teşvik ettiği gibi tomurcuklann uyanmasını takiben %0.5’lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalarfidan gelişmesini teşvik eder. Fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Dikimde fidan köklerine bitki başına 1 gram kadartoz halinde köklere yapılan Herbagreen uygulaması yeni dikilen fidanların tutma başansını artırır, kökgelişimini teşvikeder. Tomurcuklann uyanmasını takiben %0.5’lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalar fidan tacının gelişimini artınr. Bu şekilde tekrarlanan uygulamalar bağ ve meyve türlerinde gençlik dönemini kısaltır, fidanın erkenden çiçek tomurcuğu oluştu rması ve ürüneyatmasım teşvikeder.

Sebzeler ve sera bitkilerinde humik asit(hümas) uygulama zamanları

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:

Ekim veya dikim öncesinde dekara 4-12 litre HÜMAS son hacim 20-40 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.
TOHUMA UYGULAMA:Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir.

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-12 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-6 litre olabilir) HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir.
Damlama sulama ile dekara 4-12 litre HÜMAS parçalar halinde veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre HÜMAS karıştırarak en az 1-2 defa özellikle gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi yada 2-3 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi ve meyve hasat döneminde verilmelidir.
Bu bitkiler fide olarak dikilmesi durumunda:Fide kökleri 100 litre suya 500 cc HÜMAS konarak hazırlanan solüsyona batırılarak dikilir. Bu uygulama topraktan veya sulama suyu ile HÜMAS uygulaması yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın yapılabilir.

Meyve Ağaçlarında humik asit(hümas) uygulama zamanları

TOPRAKTAN UYGULAMA:

Meyve ağaçlarına HÜMAS her zaman uygulanabilir ancak erken ilkbaharda ağaç uyanırken veya hasat sonrası yapılan uygulama en iyisidir. HÜMAS ağacın yaşına göre her yaş için klasik ağaçlarda 50-100 cc, yarı bodur ağaçlarda 25-50cc, tam bodur ağaçlarda 10-20 cc olarak (örneğin 5 yaşındaki klasik ağaçlara 5X50-100=250-500cc, yarı bodur ağaçlara 5×25-50=125-250cc, tam bodur ağaçlara 5X10-20=50-100cc uygulanmalı) hesaplanıp 5 katı su ile sulandırarak ağacın taç iz düşümüne verilir.   Daha fazla etki için, taç izdüşümü 15-30 cm açılarak uygulama yapılır ve tekrar kapatılır. Eğer ağaçların yaşı 40’dan fazla ise ağaç başına en fazla 5 litre HÜMAS uygulanmalıdır.
SULAMA SUYU İLE UYGULAMA::Damlama sulama ile ağaçlar için yukarıda önerilen miktarlarda HÜMAS parçalar halinde 2-3 sulamada verilebilir. Uygulanacak HÜMAS’ın 2/3’ünün çiçeklenme döneminden önce kalan kısmının meyve oluşum dönemi başında verilmesine dikkat edilmelidir.

Baklagil bitkilerinde humik asit(hümas) uygulama zamanları

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:

Ekim veya dikim öncesinde dekara 2-6 litre HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.
TOHUMA UYGULAMA:Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalardaHÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir.
SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 2-6 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-4 litre olabilir) HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir.
Damlama sulama ile dekara 2-6 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi (gelişme dönemi ortasına yakın) verilmelidir.

Endüstri bitkilerinde humik asit(hümas) uygulama zamanları

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:Ekim veya dikim öncesinde dekara 4-8 litre HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.
TOHUMA UYGULAMA:Bu uygulama pamuk, soya, ayçiçeği ve benzeri bitkiler için önerilir. Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.)HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır. Kuru ve sıcak havalarda HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir.
SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile HÜMAS uygulaması önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 4-8 litre (toprağa veya tohuma uygulamaya ilave olarak verilirse miktar 2-4 litre olabilir) HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır. Yağmurlama ile uygulama ekim/dikimden hemen sonra yapılabileceği gibi tercihen dönem başında olmak üzere bitkinin gelişme dönemi içerisinde yapılabilir.
Damlama sulama ile dekara 4-8 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve çiçeklenme öncesi (gelişme dönemi ortasına yakın) verilmelidir.

Tahıllarda humik asit(hümas) uygulama zamanları

EKİM ÖNCESİ veya ESNASINDA UYGULAMA:

Ekim veya dikim öncesinde dekara 2-6 litre HÜMAS son hacim 20-30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10-15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

TOHUMA UYGULAMA:

Ekimden en az bir gece önce tohuma %1 ile %2 arasında değişen oranda (100 kg tohuma 1 ile 2 litre arasında değişen miktarda HÜMAS tohum yüzeyine kaplanabilir.) HÜMAS hiç sulandırmadan veya 1:1 oranında (1 kısım HÜMAS 1 kısım su) sulandırılarak tohuma kaplanır.

Kuru ve sıcak havalarda HÜMAS’ın tohuma karıştırma işlemi ekimden hemen önce yapılır. Sonra HÜMAS uygulanan tohumlar 15-20 dakika güneşte kurutularak ekim yapılabilir.

SULAMA SUYU İLE UYGULAMA:

Yukarıda önerilen uygulamalar yapılamadığında veya ilave olarak sulama suyu ile HÜMAS uygulaması buğday ve özelliklede mısır için önerilir. Yağmurlama sulama ile en az bir defa dekara 2-4 litre HÜMAS sulamanın ilk 30 dakikalık kısmında verilerek devam eden sulama ile bitki yüzeyinden tamamen yıkanıp toprak içine nüfuz etmesi sağlanır.
Damlama sulama ile dekara 2-4 litre veya 1 ton suya 0.1-0.5 litre HÜMAS karıştırarak en az bir defa özellikle gelişme döneminin başında (mısır için ekimden hemen sonra veya çıkıştan 7-10 gün sonra) olmak üzere yada 2 defa gelişme döneminin başında ve püskül oluşumundan hemen önce verilmelidir.

Kaynak:https://ziraatyapma.blogspot.com/2013/08/organik-tarmda-humik-asit-mucizesi.html

Ziraialet
Ziraialet hakkında 245 makale
Yasin DEMİRBOĞA Ziraat Mühendisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*